เครื่องเสียงคุณภาพชั้นนำของต่างประเทศและไทยมีจำหน่ายแล้วที่นี่ครับ

เครื่องเสียงคุณภาพชั้นนำของต่างประเทศและไทยมีจำหน่ายแล้วที่นี่ครับ

จำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายเครื่องเสียงคุณภาพชั้นนำของต่างประเทศและไทย001

เรามีทั้งระบบเครื่องเสียงงานเวทีกลางแจ้งปัจจุบันนี้มีคุณภาพดีกว่าเมื่อก่อนมากและอุปกรณ์จะต้องมีความเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีให้โดยคำนึงถึงข้อกำหนดของการเข้าไปทำการบำรุงรักษาในการเลือกประเภทของอุปกรณ์ ผู้รับเหมาช่วงจะต้องหาวิธีที่มีความง่ายต่อการเข้าบำรุงรักษาที่เหมาะสม เช่นการซ่อมแซมการเปลี่ยนอุปกรณ์ต้องมีความง่ายและเหมาะสมที่ผู้รับเหมาช่วงเสนอให้ใช้รายการอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากทีได้ระบุหรือในรายละเอียดในแบบ ซึ่งมีความจำเป็นในกรณีที่ต้องการออกแบบใหม่ของระบบแบบที่แสดงรูปแบบการวางอุปกรณ์ที่ได้มีการออกแบบใหม่ตามความต้องการจะต้องจัดทำโดยผู้รับเหมาช่วงโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาช่วงเอง ในเรื่องของจำนวนที่แตกต่างและการจัดการวัสดุและอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้วจากเดิมที่ได้ระบุและแสดงในแบบ หากผู้รับเหมาช่วงจะต้องติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเพิ่มเติมตามความต้องการของระบบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรายการสินค้าอุปกรณ์และคุณสมบัติของผู้ผลิตจะต้องยื่นทำการทดสอบระบบเครื่องเสียงตลอดถึงระบบติดตั้งในอาคารและกลางแจ้ง

ระบบเครื่องเสียงระบบเวทีกลางแจ้งต้องมีเทคนิคในการติดตั้ง

  • ดีที่สุดที่สุดเท่าที่ทำได้หลังจากที่เครื่องเสียงได้เสร็จงานในส่วนต่างๆของการติดตั้ง เมื่อได้รับมอบอำนาจ
  • ในกรณีที่ผู้รับเหมาช่วงต้องการที่จะเข้าไปแก้ไขส่วนใดๆในอาคารผู้รับเหมาช่วงจะต้องได้รับอนุญาตและต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อการป้องกันความเสียหายเมี่อต้องทำงานในพื้นที่ดังกล่าว
  • หน้าที่นี้จะต้องทำให้เสร็จในแต่ละวันสุดท้ายของวันทำงาน เครื่องมือทั้งหมด วัสดุและอุปกรณ์จะต้องปลดการเชื่อมต่อและเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมไว้
  • ในกรณีที่ผู้รับเหมาช่วงต้องการที่จะเข้าไปแก้ไขส่วนใดๆในอาคารผู้รับเหมาช่วงจะต้องได้ดังความต้องการรับอนุญาตและต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายเมี่อต้องทำงานในพื้นที่ดังกล่าว
  • ถ้าหากผลการทดสอบแสดงถึงอาคารและอุปกรณ์ไม่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่ตรงตามความต้องการของข้อกำหนดนี้ ตัวแทนผู้ว่าจ้างจะถือว่าเป็นความผิดพร่องของผู้รับเหมาช่วงและในกรณีนี้ผู้รับเหมาช่วงจะต้องรับผิดชอบเครื่องเสียงและในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

Share this:

 


No Responses to “เครื่องเสียงคุณภาพชั้นนำของต่างประเทศและไทยมีจำหน่ายแล้วที่นี่ครับ”
By submitting a comment here you grant เครื่องเสียงดีมีคุณภาพมีจำหน่ายที่นี่มีทั้งระบบกลางแจ้งและติดตั้งในอาคารให้ท่านได้เลือกตามความต้องการ a perpetual license to reproduce your words and name/web site in attribution. Inappropriate comments will be removed at admin's discretion.